+48 532 625 518, a.wisniewska-tonkiel@wp.pl

Terapia pedagogiczna Łódź | TRZY KROKI

Zajęcia odbywają się również online!


Terapia pedagogiczna - Łódź


Kompleksowa pomoc w postaci terapii pedagogicznej w Łodzi jest skierowana do dzieci, które mają specyficzne trudności w uczeniu się i wymagają specjalistycznego podejścia. Dopasowane do potrzeb ucznia zajęcia są zalecane po uprzednich szczegółowych badaniach i diagnozie, postawionej przez zespół specjalistów w poradni psychologiczno-pedagogicznej. W jego skład wchodzi najczęściej pedagog, psycholog, psychiatra i logopeda. Celem regularnego uczestniczenia w indywidualnie dobranych aktywnościach jest poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu i szkole poprzez usprawnianie upośledzonych funkcji percepcyjno-motorycznych i wyrównanie deficytów rozwojowych. 

Terapii pedagogiczna – zakres i wskazania

Przeprowadzana w prywatnym gabinecie w Łodzi lub szkole terapia pedagogiczna obejmuje:

W ustalaniu metod pracy oraz programu zajęć brane są pod uwagę niedostatki w rozwoju psychomotorycznym i społecznym, ale także możliwości dziecka, jego mocne strony i zainteresowania. Terapia pedagogiczna zalecana jest przedszkolakom i uczniom z: