+48 532 625 518, a.wisniewska-tonkiel@wp.pl

Psychoterapia dla dzieci Łódź | Psychoterapeuta dziecięcy | Trzy Kroki

Psychoterapia – analiza więzi dziecko-rodzic

Psychoterapia jest niczym innym jak analizowaniem poszczególnych elementów wychowawczych u dziecka. Terapia będzie skupiać się na analizie więzi jaką ma dziecko z rodzicami. Badamy poziom komunikacji i emocji wypływający bezpośrednio przy kontakcie z opiekunami. Jeśli stwierdzi się pewne braki będziemy skutecznie szukać powodów i eliminować wszelkie dysfunkcje wychowawcze.

Terapia pedagogiczna i psychoterapia dla dzieci w Łodzi obejmuje pomoc psychologiczną, zajęcia korekcyjne, stymulujące i usprawniające wszelkie działania specjalistyczne, których efektem jest niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania.

Kiedy warto sięgnąć o pomoc?

Rodzice i opiekunowie dziecka zwykle zgłaszają się na konsultację do psychoterapeuty dziecięcego w Łodzi, gdy u dzieci występują objawy – reakcje, zachowania, które nasilają się z każdym dniem coraz bardziej i tym samym zakłócają ich rozwój, a także funkcjonowanie całej rodziny. Mogą to być np.  konflikty z bliskimi osobami w rodzinie, z rówieśnikami, problemy w nauce, zachowania agresywne i brak kontroli różnych skrajnych emocji u dziecka.
U młodszych dzieci objawiają się poprzez: lękliwość lub bierność, wycofanie, zaburzenia snu i jedzenia, niezdolność do bawienia się, czy też obniżony nastrój i przeżycia o charakterze depresyjnym.

Co może wpływać na relacje między rodzicami i dzieckiem?

Zdrowa relacja z rodzicami zapewnia dziecku kompleksowy rozwój. Buduje podstawy jego osobowości, światopoglądu, zachowania oraz siłę emocjonalną. Kluczem do utrzymania prawidłowych więzi w rodzinie jest traktowanie siebie nawzajem z szacunkiem. Psychoterapia, prowadzona w gabinecie w Łodzi, może pomóc w znalezieniu idealnej równowagi i znalezieniu powodów, które prowadzą do rozdźwięku. 

Psychoterapeuta dziecięcy ma za zadanie zidentyfikować i skutecznie rozwiązać problemy, których przyczyny mogą być bardzo różne.

  • Brak ustalonych granic i zasad.
  • Nadopiekuńczość i restrykcyjność.
  • Nadmierna pobłażliwość i rozpieszczanie.
  • Nierealistyczne wymagania.
  • Kłopoty z komunikacją w rodzinie.

Psychoterapia dzieci wpływa pozytywnie na jakość więzi z rodzicami i oddziałuje na wiele aspektów życia. Dlatego też warto umówić się na spotkanie z psychoterapeutą dziecięcym. Pozwoli on lepiej zrozumieć trudne zachowania i dowiedzieć się, jak postępować, aby poprawić relacje w rodzinie.