Psychoterapia – analiza więzi dziecko-rodzic

Psychoterapia – analiza więzi dziecko-rodzic

Psychoterapia jest niczym innym jak analizowaniem poszczególnych elementów wychowawczych u dziecka. Terapia będzie skupiać się na analizie więzi jaką ma dziecko z rodzicami. Badamy poziom komunikacji i emocji wypływający bezpośrednio przy kontakcie z opiekunami. Jeśli stwierdzi się pewne braki będziemy skutecznie szukać powodów i eliminować wszelkie dysfunkcje wychowawcze.

Terapia pedagogiczna obejmuje pomoc psychologiczną, zajęcia korekcyjne, stymulujące i usprawniające wszelkie działania specjalistyczne, których efektem jest niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania.

Kiedy warto sięgnąć o pomoc?

Rodzice i opiekunowie dziecka zwykle zgłaszają się na konsultację do psychoterapeuty, gdy u dzieci występują objawy – reakcje, zachowania, które nasilają się z każdym dniem coraz bardziej i tym samym zakłócają ich rozwój, a także funkcjonowanie całej rodziny. Mogą to być np.  konflikty z bliskimi osobami w rodzinie, z rówieśnikami, problemy w nauce, zachowania agresywne i brak kontroli różnych skrajnych emocji u dziecka.
U młodszych dzieci objawiają się poprzez: lękliwość lub bierność, wycofanie, zaburzenia snu i jedzenia, niezdolność do bawienia się, czy też obniżony nastrój i przeżycia o charakterze depresyjnym.