+48 532 625 518, a.wisniewska-tonkiel@wp.pl

Terapia behawioralna Łódź | Trzy Kroki

Terapia i analiza behawioralna - Łódź

Podczas terapii behawioralnej w Łodzi badamy poziom zachowawczy u dzieci w wieku młodszo szkolnym. Sprawdzamy na jakie bodźce reaguje pozytywnie a na jakie negatywnie. Sprawdzamy czy dziecko jest nadpobudliwe psychoruchowo i czy styl wychowania jest odpowiedni dla niego. Na terapii skupiamy się głównie na sferze emocjonalnej poprzez prowadzenie szczegółowej analizy zachowawczej.

Terapia pedagogiczna obejmuje pomoc psychologiczną, zajęcia korekcyjne, stymulujące i usprawniające wszelkie działania specjalistyczne, których efektem jest niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania.

Kiedy warto sięgnąć o pomoc?

Rodzice i opiekunowie dziecka zwykle zgłaszają się na konsultację do psychoterapeuty Łodzi w ramach terapii behawioralnej , gdy u dzieci występują objawy – reakcje, zachowania, które nasilają się z każdym dniem coraz bardziej i tym samym zakłócają ich rozwój, a także funkcjonowanie całej rodziny. Mogą to być np.  konflikty z bliskimi osobami w rodzinie, z rówieśnikami, problemy w nauce, zachowania agresywne i brak kontroli różnych skrajnych emocji u dziecka.
U młodszych dzieci objawiają się poprzez: lękliwość lub bierność, wycofanie, zaburzenia snu i jedzenia, niezdolność do bawienia się, czy też obniżony nastrój i przeżycia o charakterze depresyjnym.

Terapia behawioralna – na czym polega?

Jeśli chcesz wiedzieć, jak wzmacniać pozytywne zachowania dziecka oraz eliminować lub redukować te niechciane i problematyczne, warto rozważyć terapię behawioralną, prowadzoną w Łodzi. Opiera się ona na założeniu, że wszystkie zachowania są wyuczone i można je zmienić. Skupia się na bieżących problemach i znalezieniu sposobów na ich zniwelowanie. Jednym z typów tego rodzaju zajęć jest szkolenie rodziców i opiekunów w zakresie zarządzania postępowaniem swoich podopiecznych.

Terapia behawioralna – kiedy może pomóc?

Jeśli dziecko przejawia problemy natury emocjonalnej i w sposób nieprawidłowy reaguje na przykre czy nieprzyjemne dla niego bodźce, pomocna może okazać się terapia behawioralna. Jest ona często skuteczna w przebiegu: nerwicy, depresji, lęków, różnych fobii, stresu. Znajduje zastosowanie także w wychowaniu i kształtowaniu pozytywnych postaw u przedszkolaków i uczniów. Pomaga wygasić negatywne reakcje, takie jak wybuchy złości czy agresji. Jest z powodzeniem stosowana u osób z diagnozą ADHD, autyzmu oraz rozmaitych zaburzeń rozwojowych.