Terapia i analiza behawioralna

Terapia i analiza behawioralna

Podczas terapii badamy poziom zachowawczy u dzieci w wieku młodszo szkolnym. Sprawdzamy na jakie bodźce reaguje pozytywnie a na jakie negatywnie. Sprawdzamy czy dziecko jest nadpobudliwe psychoruchowo i czy styl wychowania jest odpowiedni dla niego. Na terapii skupiamy się głównie na sferze emocjonalnej poprzez prowadzenie szczegółowej analizy zachowawczej.

Terapia pedagogiczna obejmuje pomoc psychologiczną, zajęcia korekcyjne, stymulujące i usprawniające wszelkie działania specjalistyczne, których efektem jest niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania.

Kiedy warto sięgnąć o pomoc?

Rodzice i opiekunowie dziecka zwykle zgłaszają się na konsultację do psychoterapeuty, gdy u dzieci występują objawy – reakcje, zachowania, które nasilają się z każdym dniem coraz bardziej i tym samym zakłócają ich rozwój, a także funkcjonowanie całej rodziny. Mogą to być np.  konflikty z bliskimi osobami w rodzinie, z rówieśnikami, problemy w nauce, zachowania agresywne i brak kontroli różnych skrajnych emocji u dziecka.
U młodszych dzieci objawiają się poprzez: lękliwość lub bierność, wycofanie, zaburzenia snu i jedzenia, niezdolność do bawienia się, czy też obniżony nastrój i przeżycia o charakterze depresyjnym.