Metodyka opiekuńczo – wychowawcza

Metodyka opiekuńczo – wychowawcza

Metodyka stanowi szczegółowy zbiór teorii wychowania, są to różne propozycje wychowania jakie przedstawiane są rodzicom dziecka. Określenie wspólnych działań wychowawczych pozwala na skuteczny rodzaj opieki i jednocześnie wychowywanie dziecka. Znajdujemy na takiej terapii właściwe metody i środki wychowawcze oraz oddziaływanie wychowawcze pojmowane całościowo, oparte na wynikach bieżących analiz procesów wychowawczych pod katem prawidłowości i efektywności postępowania wychowawczego.

Główne cele metodyki:

  • Poznanie siebie i swoich możliwości
  • Rozwój podmiotowy
  • Głębsza interpretacja swojego „JA”
  • Nasza wyobraźnia siłą przekazu – spojrzenie na świat oczami dziecka i jego wyobraźni

Terapia pedagogiczna obejmuje pomoc psychologiczną, zajęcia korekcyjne, stymulujące i usprawniające wszelkie działania specjalistyczne, których efektem jest niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania.

Kiedy warto sięgnąć o pomoc?

Rodzice i opiekunowie dziecka zwykle zgłaszają się na konsultację do psychoterapeuty, gdy u dzieci występują objawy – reakcje, zachowania, które nasilają się z każdym dniem coraz bardziej i tym samym zakłócają ich rozwój, a także funkcjonowanie całej rodziny. Mogą to być np.  konflikty z bliskimi osobami w rodzinie, z rówieśnikami, problemy w nauce, zachowania agresywne i brak kontroli różnych skrajnych emocji u dziecka.
U młodszych dzieci objawiają się poprzez: lękliwość lub bierność, wycofanie, zaburzenia snu i jedzenia, niezdolność do bawienia się, czy też obniżony nastrój i przeżycia o charakterze depresyjnym.