+48 532 625 518, a.wisniewska-tonkiel@wp.pl

Psychopedagogika. Analiza złości i zachowani agresywnego

Psychopedagogika. Analiza złości i zachowani agresywnego

Psychopedagogika zajmuje się zagadnieniami z zakresu psychologii rozwoju i wychowania dziecka. To nauka łącząca dwie dyscypliny: psychologii i pedagogiki w jedną dziedzinę wiedzy. Psychopedagogika bada procesy psychiczne związane z wychowaniem i edukacją.

Terapia będzie poświęcona na analizie złości i zachowania agresywnych zaobserwowanych u dziecka. Będziemy obserwować sytuacje w jakich dziecko staje się nadpobudliwe i eliminować źródła stresogenne.

Konsultacja wstępna to pierwsza rozmowa z terapeutą. Jej celem jest zrozumienie sytuacji, w jakim jest obecnie dziecko i z czym się zmaga. Podczas bezpośredniej rozmowy zbierzemy najważniejsze informacje pozwalające zdecydować, czy jest potrzebna pomoc, a jeśli tak, to jaka i w jakiej formie. Spotkanie kończy się wspólnym ustaleniem dalszego trybu postępowania. 

Jaki jest przebieg konsultacji z terapeutą?

Na pierwsze spotkanie zapraszani są rodzice lub opiekunowie dziecka. Podczas spotkania rozpoznajemy problem, z jakimi zgłaszają się rodzice oraz analizujemy aktualną sytuację życiową dziecka.

Kolejnym etapem jest terapia z dzieckiem. Ilość tych spotkań uzależniona jest od wielu czynników, przede wszystkim od złożoności i natury problemu, zwykle to trzy lub cztery terapie. Mają one na celu pomoc w obecnej sytuacji i znalezienie „ złotego środka”, dzięki któremu rodzice będą mogli kontynuować i nauczyć się jak skutecznie pomagać swojemu dziecku w potrzebie.

Ostatnim etapem są wspólne sesje, gdzie następuje konfrontacja: rodzic – dziecko oraz ustalenie formy ćwiczeń wykonywanych w domu.