+48 532 625 518, a.wisniewska-tonkiel@wp.pl

Profilaktyka uzależnień u dzieci w wieku młodszo szkolnym

Profilaktyka uzależnień u dzieci w wieku młodszo szkolnym

Profilaktyka to dziedzina w terapii, w której intensywnie uświadamiamy młodego człowieka z ryzyka jakie niesie obecny świat i otoczenie, a mianowicie uzależnień.

Współczesny świat, wymagający bezwzględnego przystosowania do napięć, konfliktów, ciągłego wyścigu i walki o wszystko, której końcem ma być za wszelką cenę sukces, sprawia, że młody człowiek gubi się i nie zawsze potrafi odnaleźć w takim świecie.

Okres młodości to czas poszukiwań, kształtowania planów życiowych, opinii, jak również kwestionowania istniejących zasad. Często ma się wówczas trudności z nazwaniem tego, co jest ważne. Młodość jest też okresem, w którym poszukuje się swojej tożsamości, podważając niejednokrotnie uniwersalne zasady i wybierając pseudowartości.

Terapia uzależnień głównie naprowadza i tłumaczy o ryzyku jakie może spotkać młodego człowieka jeśli im ulegnie.

Konsultacja wstępna to pierwsza rozmowa z terapeutą. Jej celem jest zrozumienie sytuacji, w jakim jest obecnie dziecko i z czym się zmaga. Podczas bezpośredniej rozmowy zbierzemy najważniejsze informacje pozwalające zdecydować, czy jest potrzebna pomoc, a jeśli tak, to jaka i w jakiej formie. Spotkanie kończy się wspólnym ustaleniem dalszego trybu postępowania. 

Jaki jest przebieg konsultacji z terapeutą?

Na pierwsze spotkanie zapraszani są rodzice lub opiekunowie dziecka. Podczas spotkania rozpoznajemy problem, z jakimi zgłaszają się rodzice oraz analizujemy aktualną sytuację życiową dziecka.

Kolejnym etapem jest terapia z dzieckiem. Ilość tych spotkań uzależniona jest od wielu czynników, przede wszystkim od złożoności i natury problemu, zwykle to trzy lub cztery terapie. Mają one na celu pomoc w obecnej sytuacji i znalezienie „ złotego środka”, dzięki któremu rodzice będą mogli kontynuować i nauczyć się jak skutecznie pomagać swojemu dziecku w potrzebie.

Ostatnim etapem są wspólne sesje, gdzie następuje konfrontacja: rodzic – dziecko oraz ustalenie formy ćwiczeń wykonywanych w domu.