Złe towarzystwo dla Twojego dziecka - analiza, wpływ i pomoc dla dziecka

Złe towarzystwo dla Twojego dziecka - analiza, wpływ i pomoc dla dziecka

Złe towarzystwo dla Twojego dziecka - analiza, wpływ i pomoc dla dziecka

Rola rodzica

Rodzic w pierwszych latach życia dziecka ma duże pole do działania. Może pokazywać i stwarzać sytuacje, w których dziecko będzie nie tylko kształtować własne kompetencje, ale i otaczać się osobami kierującymi się dobrymi wzorcami czy zasadami. Ta podstawa może wpływać na późniejsze wybory dziecka w kwestii swoich rówieśników, czy znajomych. Brak zainteresowania z kim maluch spędza czas, jak nazywają się jego koledzy, co robią i jak się z nim bawią, przyczynia się do oswajania dziecka z grupą, w której niekoniecznie dobrze się czuje. Każde dziecko poszukuje akceptacji, zrozumienia, docenienia i może zrobić wiele by to uzyskać.

Wczesne przyjaźnie

Naukowcy z Uniwersytetu of Ilinois podkreślają wpływ przyjaźni z dzieciństwa na późniejsze życie. Szczególnie chłopięce przyjaźnie z przedszkola maja ogromne znaczenie w kształtowaniu się umiejętności społecznych takich jak współpraca, dzielenie się, czekanie na swoją kolej, czy odreagowania złości. W przypadku dziewczynek wpływ przedszkolnych przyjaźni na zachowania w starszych klasach nie miał takiego znaczenia.

Dom otwarty

Organizowanie spotkań i zabaw dla przyjaciół dziecka stwarza okazję do lepszego poznania otoczenia dziecka i zacieśniania relacji między dziećmi. Pomoc w zawieraniu i kształtowaniu pierwszych przyjaźni może ułatwić dziecku późniejsze relacje z rówieśnikami. Natomiast dla rodzica istotne jest bycie obserwatorem dziecięcych zabaw, który ustala zasady i reguły.

Potrzeba towarzystwa rówieśników

To naturalne, że nastolatek woli spędzać więcej czasu z rówieśnikami niż rodzicami. Grupa oferuje mu znacznie więcej wrażeń, uwagi, a także motywuje do wyzwań. Młodzi dopingują się nawzajem, potrafią wspierać w działaniach, które inicjują i razem realizują.

Bunt nastolatka

Pod względem rozwojowym jest to trudny czas dla człowieka ze względu na burzę hormonów. Nastolatek przezywa huśtawkę nastrojów i decyzji. Łamanie tabu czy zasad, eksperymentowanie czy przekraczanie wcześniej ustalonych granic nie zawsze jest wynikiem wpływu grupy. Nastolatek sprawdza siebie, swoje możliwości, bada co jest ważne, a co nie. Bywa, że po takim etapie testów wraca do wcześniej wpojonych mu zasad.

Czemu nastolatek wybiera złe towarzystwo?

Dziecko rzadko pozwala wciągnąć się w grupę na siłę. Jeśli odnajduje się w złym towarzystwie może być to wynik odtwarzania sytuacji, które miało w domu, konfliktów, czy zaniedbania emocjonalnego ze strony rodziców. Jeśli w rodzinie brakuje miłości, szacunku i szczerej rozmowy może to przyczynić się do poszukiwania wsparcia w grupie, która go nie odrzuci.

Podobnie jest, gdy rodzice są zbyt opiekuńczy i nie umożliwiają dziecku dokonywania własnych wyborów. W takim, przypadku dążenie do samodzielności jest gwałtowne i pełne naiwności, dlatego łatwo wplatać się w niewłaściwe towarzystwo.

Jak rozpoznać, że dziecko wpadło w złe towarzystwo

Grupy, w których seks, narkotyki, alkohol jest warunkiem przynależności narzucają uczestnikom konkretne zachowania. Zmiana postawy, ubioru, małomówność, zmiany nastroju (depresyjność, senność, drażliwość), korzystanie z używek, radykalne zmiany w wadze ciała (chudnięcie, tycie), ograniczenie kontaktów społecznych, utrata zainteresowań, skarżenie się na niesprecyzowane dolegliwości somatyczne (bóle brzucha, głowy itd). Każda gwałtowna zmiana zachowania nie podobna do dziecka może być świadectwem istotnego wpływu osób trzecich.

Złe towarzystwo – Jak pomóc dziecku

W przypadku dzieci wplątanych w złe towarzystwo pomocne są nie tylko rozmowy, ale i wspólne konsultacje u psychoterapeuty. Problemy rodzinne i powstałe w związku z wyborami, jakich dokonuje dziecko warto skonsultować ze specjalistą. Łatwiej wtedy o nić porozumienia między nastolatkiem a rodzicem bez wzajemnego oskarżania się, pretensji. Opanowanie sytuacji rodzinnej, wzrost otwartości i komunikacji między najbliższymi wraz ze zmianą środowiska dziecka i aktywnym wspomaganiem jego wyborów przyczynia się do skutecznego uwolnienia się od wpływów złego towarzystwa.