Negatywne emocje i złość wśród dzieci i młodzieży

Negatywne emocje i złość wśród dzieci i młodzieży

Negatywne emocje i złość wśród dzieci i młodzieży

W kontekście nasilonych zachowań agresywnych należy podkreślić znaczenie przeżywania negatywnych emocji, w tym przede wszystkim gniewu, który jest naturalną reakcją na niezadowolenie, frustrację i stres. Nie mamy świadomości, że dzieci dużo częściej przeżywają stresogenne sytuacje niż dorosły, które są związane z ciągłymi zmianami wynikającymi z zadań rozwojowych, konfliktów w rodzinie, w szkole, z nauczycielami i rówieśnikami, z trudnościami w nauce. Dzieci muszą w większym stopniu niż dorośli akceptować rzeczy, które są bardziej zależne od innych, niż od nich samych, co w naturalny sposób jest potencjalnym źródłem niezadowolenia i negatywnych emocji. Skutkiem braku dojrzałych umiejętności opanowywania stresu jest nasilone przeżywanie frustracji, złości i gniewu, a których konsekwencją są zachowania opozycyjne, buntownicze i agresywne.

Wiadomo, że w okresie adolescencji proces kształtowania się dojrzałej struktury osobowości skutkuje w sposób naturalny zachowaniami, nieprzewidywalnymi i nawet ekstremalnymi. Należy jednak pamiętać, że zachowania buntownicze, paradoksalnie pełnią pozytywną funkcję, umożliwiają nastolatkom przejmowanie kontroli nad kolejnymi obszarami własnego życia i podkreślanie własnej indywidualności, zdobywanie niezależności.

Nieradzenie sobie ze stresogennymi czynnikami, które przejawia się agresywnym zachowaniem, samouszkodzeniem, przemocą, zachowaniami ryzykownymi – nadużywaniem alkoholu i narkotyków, przedwczesną inicjacją seksualną, a nawet próbami samobójczymi, których nasilenie jest alarmujące, może być sposobem „wołania o pomoc”.

Złość jest normalną emocją wpisaną w naturę każdego z nas, tak jak radość , smutek czy lęk. Złość traktowana jest także jak pewien rodzaj życiowej energii, która jest nam potrzebna m. in dla obrony naszych praw.

Krzyk, kara fizyczna na pewno nie rozwiążą problemu, a wręcz przeciwnie – mogą spotęgować złość i zachowania agresywne. Człowiek bez względu na wiek – musi się czuć ważny, szanowany, akceptowany jako osoba, ale także musi wiedzieć, że otoczenie nie pochwala jego zachowania opartego na przemocy, czy agresji.

Kiedy widzimy, że dziecko jest rozzłoszczone, dobrze jest powiedzieć: „ Widzę, że jesteś zły, zdenerwowany…” spróbować porozmawiać na ten temat, co takiego się stało.

Czasami warto pozostawić dziecko na jakiś czas, pozwolić się mu na . wypłakać, wykrzyczeć, przy jednoczesnym daniu mu komunikatu, że jak będzie gotowe to niech przyjdzie i porozmawia o tym co go rozzłościło.

Ważne, aby dziecko wiedziało o potrzebie wsparcia ale także o wyznaczeniu pewnych granic, które nie może przekraczać.

Reasumują zachęcajmy nasze dzieci do rozładowania emocji nagromadzonej złej energii poprzez:

  • sport
  • pójście na spacer
  • rysowanie lub uprawianie innego hobby w przypadku starszych dzieciaków młodzieży
  • wypłakanie się ze złości
  • wykrzyczenie złości
  • wygadanie się bliskiej osobie.
Negatywne emocje i złość wśród dzieci i młodzieży