Czym jest złość?

Czym jest złość?

Kochaj, rozmawiaj, słuchaj…
Czym jest złość?Te trzy proste słowa są kluczem do skutecznego wychowania małego człowieka. Niejednokrotnie nie jest to takie proste jak się nam wydaje. Musimy nauczyć się cierpliwości, znaleźć czas i chęci, aby otworzyć swój umysł i serce dla naszej pociechy. Musimy na nowo spojrzeć oczami nie dorosłej osoby, a małego dziecka. Uruchomić naszą wyobraźnię, wspomnienia naszych najpiękniejszych chwil z dzieciństwa.

Niestety tempo życia, ciągłe przemęczenie i niepokój jaki nas obecnie dotyka nie przybliża nas do świata małego dziecka, a wręcz przeciwnie oddalamy się od niego, nie spędzamy z nim wystarczającej ilości czasu, nie podążamy za jego ciekawym postrzeganiem otaczającego go świata.

Tracimy w jednej sekundzie, to co najpiękniejsze – ich dzieciństwo! Nie zauważamy jak czas szybko nam ucieka, jak rośnie i zmienia się nasze dziecko.

Dzieci zaczynają odkrywać swój własny świat, często w swoim zamkniętym umyśle. Rośnie w nich złość, niechęć do rozmów, brak akceptacji samego siebie, często przeradza się to w uczucie agresywnych postaw wobec najbliższych.

Taka postawa jest wynikiem wpływu tego co wcześniej doświadczyło lub z czym samo musiało się zmagać bez pomocy rodzica.
W ten banalny sposób rodzi się ZŁOŚĆ.

Czym tak naprawdę jest złość?

To reakcja nas samych, która pojawia się niezależnie bez naszej woli, chęci i decyzji osoby ją przeżywającej. Złość jest naturalną emocją oraz funkcjonuje jako niezbędne źródło energii. Jest sygnałem, że dzieje się coś z nami niedobrego, coś czego nie umiemy kontrolować szczególnie będąc małym dzieckiem.

Największymi wyzwalaczami takiej złości są:

  • „nikt mnie nie rozumie”
  • „wszyscy są przeciwko mnie”

Jak można pomóc dziecku, kiedy jest w złości?:

  1. Podstawą jest rozmowa i wyjaśnianie co nasze dziecko tak rozzłościło
  2. wprowadzamy zabawę jako forma rozładowania nagromadzonej złości
  3. Szukamy zaplecza do ekspresji złości, które nie jest ani karą, ani rewanżem – jest wykonalne przez osobę która je zapowiada.

Krótkie ćwiczenie na opanowanie złości:

Zabawa ”Wściekłe skojarzenia”
Każde dziecko pisze na swojej kartce papieru słowo „wściekłość” i zatacza wokoło niego koło. Potem pisze ze wszystkich stron wszystkie skojarzenia, to znaczy wyrazy w dowolnej formie, które tylko przychodzą mu do głowy, na przykład: nauczyciel, uderzać, bicie serca, itp.

Następnie wspólnie przyglądamy się indywidualnym skojarzeniom do wyrazu „wściekłość” oraz jeżeli zgłoszone zostanie przez grupę takie życzenie, wyjaśniamy je i porównujemy. Uczestnicy mogą również wspólnie wykonać podobną „mapę złości” na dużym arkuszu papieru lub na gazetce ściennej. Mapa może być stopniowo uzupełniana; za każdym razem, gdy któremuś z dzieci przyjdzie do głowy nowe skojarzenie, na przykład w wyniku danej sytuacji grupowej, nanosi je na „mapę złości”

Autor:
Anna Wiśniewska Terapeuta i psychopedagog dziecięcy www.trzykroki.pl