Anna Wiśniewska-Tonkiel - właściciel, pedagog, psychopedagog, terapeuta

Anna Wiśniewska-Tonkiel - właściciel, pedagog, psychopedagog, terapeuta

0 mnie

Jestem licencjonowanym psychopedagogiem oraz magistrem pedagogiki i promocji zdrowia. Posiadam wiedzę zarówno z zakresu psychologii dziecięcej oraz pedagogiki specjalnej u dzieci w wieku młodszo szkolnym.

Swoje umiejętności i kompetencje rozwijałam podczas studiów dzięki uczestnictwu w licznych warsztatach, szkoleniach, które wspierały również mój rozwój osobisty.

Obecnie swoją wiedzę dodatkowo poszerzam o szczegółowe spektrum autyzmu u dzieci oraz terapię pedagogiczną.

W pracy zawodowej zajmowałam się grupą dzieci z Domu Dziecka, które wymagały niezwykle długiej resocjalizacji z uwagi na liczne problemy wyniesione z domu rodzinnego. Walczyłam poprzez terapię indywidualną z dziećmi z zaburzeniami zachowania, osobowości oraz z problemami z przystosowaniem się do życia w środowisku rówieśników oraz w szkole. Miałam do czynienia z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego, ataków gniewu, złości czy też agresji. Walczyłam z problematyką uzależnień takich jak: komputer, gry, czy też używki.

Prywatnie jestem szczęśliwą mamą, od niedawna córki, która daje mi niesamowicie dużo energii i chęci niesienia pomocy wszystkim dzieciakom oraz ich rodzicom.